Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN Suomen Liitto ry

Vapaamuurarit – Ne hyvät veljet!

Vapaamuurari järjestöjä kutsutaan usein hyvä veli järjestöiksi. Hyvä veli järjestöksi kutsuminen on lähtökohtaisesti negatiivinen ilmaisu, sillä Hyvä Veli järjestön toimintaan mielletään usein kaikenlainen keskinäinen ja yhteiskunnallinen suhmurointi, josta järjestöön kuuluvat hyötyvät joko suoraan tai välillisesti. 

Vapaamuurari järjestöön liitetty käsitys omaa etuaan tavoittelevasta suhmuroinnista on järjestöllemme –  Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille,  LE DROIT HUMAIN – kovin vieras ajatus, sillä järjestönä meillä ei ole kytköksiä politiikkaan tai oikeuslaitoksen päätöksiin. Yksittäinen jäsen voi toki toimia vaativissakin tehtävissä, mutta se, että hän pyrkisi työnsä kautta toimimaan niin, että järjestömme tai jäsenemme saisi siitä suoranaista tai välillistä hyötyä, on vastoin eettisiä toimintaperiaatteita. 

On valitettavaa, vaikkakin joskus jopa viihdyttävää, kuinka vapaamuurarit liitetään osaksi mitä mielikuvituksellisimpien salaliittoteorioiden narratiivia. Toisaalta, onhan se hienoa, miten vapaamuurarimystiikkaan ja poliittiseen suhmurointiin liittyvät salaliittoteoriat ovat omalta osaltaan rikastuttaneet elokuvien ja dekkareiden draamankaarta.

Palatakseen tämän artikkelin otsikkoon, on kuitenkin pakko myöntää että järjestömme on kuin onkin Hyvä Veli järjestö. Ei kuitenkaan siinä merkityksessä kun äsken kuvailtiin.

Mikä vapaamuurarijärjestöstä tekee Hyvä veli järjestön?

Hyvä veli järjestön meistä tekee se, että jäsenemme ensisijainen tarkoitus, jota myös järjestöön pyrkivältä tenttaamme, on pyrkimys kehittyä ihmisenä paremmaksi ja jopa hyväksi. Järjestömme rituaalisuus ja toiminnan sisältö tähtäävät juurikin siihen, että yksilö löytäisi vapaamuurarillisen työskentelyn kautta työkaluja kehittyä yksilönä parhaimmaksi versioksi itsestään.

Miksi Hyväksi ihmiseksi kasvuun tarvitaan Hyvä veli järjestöä?

Järjestömme historiallinen tausta on ajassa, jossa vapaiden tieteiden ja taiteiden harjoittaminen oli kiellettyä, ja vallalla olevan maailmankatsomuksen tila oli hyvin ahdas. Poikkeavin totuuksien tutkiminen ja harjoittaminen piti siis tehdä salassa. 

Vapaamuurarit ovat kautta aikain arvostaneet ihmisen vapaan ajattelun ja totuudellisten rajojen venyttämistä.

Yhteisöllisyyden merkitystä yksilön kasvussa on erittäin merkityksellinen. Yhteisö antaa jäsenilleen ihmisenä kehittymiseen ja kasvuun tarvittavan veljellisen tuen. Tämä ei tarkoita pelkkää iloista hymistelyä, vaan joskus hyvinkin tiukkoja keskinäisiä keskusteluja. 

Hyvä veli järjestö ei siis toimi oman edun tavoittelun pelikenttänä, vaan yksilön ja sitä kautta yhteisön hyvyyden kehittymis alustana, jonka tarkoitus on heijastua myös ympäröivään yhteiskuntaan.. 

Hyvä veli järjestö, ei vähennä tai poista yksilön elämässä kokemiaan kolhuja, mutta parhaimmillaan se tukee ihmistä niin, että hän pääsen kokemistaan kolhuista vähin naarmuin, oppii ymmärtämään elämän monitasoisuuden, havahtuu palvelemisen merkitykseen omassa elämää ja kasvaa ihmisenä veljeksi Hyväksi.  

Hyvä Veli järjestö ei siis ole henkisen kasvun itseisarvo, vaan sen kautta ja avulla saavutettu muutos ihmisessä itsessään – kasvuksi kohti ihmistä joka on veli Hyvä!