Vapaus, tasa-arvoisuus, veljeys

Kiinnostuitko?

Lataa opas vapaamuurariksi pyrkivälle.
Kuvituskuva: vapaamuurarirituaali 1700-luvulta.
Vapaamuurarirituaalin tekstiä vuodelta 1769.

Mitä vapaamuurarius on?

Vapaamuurarit on yksi maailman vanhimmista, suurimmista ja kansainvälisesti laajimmista henkisen kehityksen liikkeistä. Vapaamuurarit opettavat jäseniään symboliikan ja allegorioiden avulla. Vapaamuurarit tahtovat herättää jäsenensä ajattelemaan, kysymään ja etsimään. Opetus tapahtuu pääasiassa eri asteiden salaisten rituaalien muodossa. Vapaamuurarien toimintayksiköitä sekä myös vapaamuurarien kokoontumispaikkoja kutsutaan suomen kielessä loosheiksi tai looseiksi. Sana tulee työmaakoppia tarkoittavasta sanasta lodge.
 
Vapaamuurarius perustuu keskiaikaisten kivenhakkaajien ja katedraalinrakentajien ammattikuntaan. Nykyaikainen vapaamuurarius syntyi Skotlannissa ja Englannissa 1600-1700-luvuilla. Merkkipaaluna kehityksessä pidetään ensimmäisen suurlooshin perustamista Lontoossa vuonna 1717. Vapaamuurariliike on haarautunut moniksi itsenäisiksi järjestöiksi. Näistä yksi on LE DROIT HUMAIN – Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille. Vapaamuurarilooshit harjoittavat resurssiensa mukaan hyväntekeväisyyttä.
Kuvituskuva: vapaamuurarirituaali 1700-luvulta.
Vapaamuurarirituaalin tekstiä vuodelta 1769.

Ihmisyyteen kouluttautumisen yhteisö

Vapaamuurarit katsovat edustavansa nykymaailmassa vanhan mysteerikoulun perinnettä. Harjaannuttamalla itseään taipumustensa mukaisesti ihminen oppii syvemmin tuntemaan itseään ja elämää. Nämä tuntemiskokemukset ovat henkilökohtaisia tapahtumia ja ne voivat merkitä syvällistä elämän oivaltamista ja tajuamista. Ne ovat mysteerejä siksi, että jokainen voi edetä niihin vain oman harjaantumisensa kautta. Vapaamuurariudessa ei ole dogmeja – rituaalin suhteen vallitsee täysi tulkinnan vapaus.
 
Kokonaisvaltaista ihmiskehitystä tavoitteleva vapaamuurarius soveltuu sellaisille elämänarvoista syvästi kiinnostuneille ihmisille, joille vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat tärkeitä. Vapaamuurarilooshi on jäsenilleen mahdollisuus hahmottaa omia elämänkokemuksiaan ja keskustella ja oppia lisää eettisyydestä, arvoista ja ihanteista. Etsivä ihminen saa tukea muurariudesta, joka arvostaa perinteisiä hyveitä. Päämääränään vapaamuurarit pitävät viisaaksi kasvamista. Nykyaikainen vapaamuurarilooshi on ammattikuntarakenteinen yksilöiden keskinäisyyteen perustuva rohkeaan ihmisyyteen kouluttautumisen yhteisö.

Säännöllisyys

Muurariuteen kuuluu säännöllisyys ja ammattikuntamuurariudessa looshit kokoontuvat työkauden aikana kerran kuussa. Lisäksi eri looshit kokoontuvat kesäisin esim. yhteisiin kokouksiin tai seminaareihin.

 

> Lue lisää vapaamuurariuden historiasta