Sata vuotta naisten ja miesten vapaamuurariutta Suomessa

Kuvituskuva: Yhteisvapaamuurari-lehden etusivun kuvitusta vuodelta 1921.

Olemme toimineet vuodesta 1920 ja olleet edelläkävijä sukupuolten tasa-arvossa vihkiessämme myös naisia jäseniksemme. Vapaamuurarilooshimme Suvantola ja St Henrik perustettiin sata vuotta sitten 6. lokakuuta 1920 Helsingissä.

Vapaamuurariuden historiaa

Kuvituskuva: vapaamuurariuden historia.

Vapaamuurariuden vertauskuvat ja tunnukset perustuvat rakennustaiteesta johdettuihin kertomuksiin. Vapaamuurariudella katsotaan olevan kaksi historiaa: legendaarinen, joka johtaa rakentamistaidon alkulähteille, ja autenttinen, joka kattaa muutaman sadan vuoden pituisen ajanjakson periytyen keskiajan rakentaja-ammattikunnista. Goottilaisen rakennustyylin kausi Euroopassa (1140–1500) oli rakennustaiteellisesti aktiivista. Katedraaleja, kirkkoja, linnoja ja muita huomattavia rakennuksia rakennettiin sekä Manner-Euroopassa että Brittein saarilla. Operatiivisen vapaamuurariuden katsotaan saaneen […]