Loge 719 St Henrik logo

Loge 719

S:t Henrik

OR Helsingfors

Sankt Henrik erbjuder ett forum för andlig utveckling i
Frihet — Jämlikhet — Broderskap

Du har kanske trott att man blir kallad till frimureriet av någon som redan är med i verksamheten? Så är det inte; det är den intresserade individen som skall söka sig till frimureriet. Logen S:t Henrik tar gärna emot nya, motiverade medlemmar efter prövning. Läs detta om du känner intresse för frimureriet, avgör sedan om du vill lämna in en medlemsansökan.
 
Logearbetet är ett andligt arbete helt fritt från religiösa eller filosofiska dogmer; du kan tillhöra vilket tros­samfund som helst, men du bör absolut ha någon gudsuppfattning, åtminstone en spirande sådan; är du ateist, får du ingen utdelning av detta arbete.
 
Du bör kunna delta rätt så regelbundet i de månatliga mötena, och dessutom på andra, mindre formella arbetsmöten där du lär dig om våra ritualer och vår historia, och där du får handledning för din individuella utveckling som frimurare.
 
Ritualer och gradindelning är centrala element i frimureriet. Du bör således ha en positiv och fördomsfri inställning till den formella delen av arbetet; du kan vara säker på att det finns vägande skäl för den. I det andliga arbetet som den inramar råder dessutom, som motvikt, total rörelsefrihet.
 
Frimurare är inte något man blir över en natt, ingen blir heller utexaminerad som fullärd, utan det är en pågående process som endast får sitt startskott i och med frimurar­invigningen. Därför bör du ha tålamod att arbeta på lång sikt, och sikta på att det blir en bestående del av ditt liv.
 
Vill du bli medlem i vår frimurarloge, börjar du med att ta kontakt med en loge­medlem, antingen någon du redan känner eller kontaktpersonen du finner här nedan. Du ges sedan möjlighet till samtal med äldre logemedlemmar, där får du den information du behöver för att inse om detta är något för dig eller inte.