Looshin 1022 Phoenix logo

Looshi 1022

Phoenix

OR Helsinki

"Non nobis, Domine, non nobis sed nomini Tuo da gloriam"

(Ei meidän tähtemme Herra, ei meidän, vaan Sinun nimesi kunniaksi)
 
Looshin toiminta
Toiminta on seremoniallista ja vertauskuvallista perustuen ikivanhaan perimätietoon siitä, mikä on paras tapa edistää inhimillistä kehitystä. Looshitoiminta tarjoaa pitkän kokemuksen antamat puitteet ja mahdollisuudet tehokkaaseen itsensä tuntemiseen ja kasvamiseen ihmisenä. Toiminnan tarkoituksena on vanhojen muurariperinteiden antaman tiedon avulla eettisen, älyllisen ja henkisen kehityksen edistäminen siten, että pystymme paremmin hallitsemaan elämän eri tilanteita.
 
Säännöllisen perehdyttämisen avulla mahdollistetaan vapaamuurariuden allegorioiden ja vertauskuvien sisältämän sanoman omaksuminen, ottaen huomioon ihmisen kehittyminen asteittaisena prosessina. Loosikokouksissa aiheita käsitellään esitelmin ja alustusten pohjalta käytävin keskusteluin. Virittävä musiikki kuuluu myös ohjelmaan.
 
Eettisten, moraalisten ja henkisten arvojen kunnioittamisen lisäksi ovat hyväntekeväisyys ja avunanto keskeisiä periaatteita looshin toiminnassa. Kukin jäsen voi osallistua hyväntekeväisyyteen mahdollisuuksiensa mukaan.
Pyrkimyksenä on jäsentensä kautta luoda looshista kiinteä ja lämminhenkinen yhteisö ihmisenä kasvamiseen, tavoitteena omien henkisten voimavarojen tunnistamisen ja kehittämisen kautta elämän laadun parantaminen.
 
Kokoukset
Looshi kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta. Varsinaisten kokouksien lisäksi on opintokokous kerran kuukaudessa. Kesäisin on pidetty looshin kesäseminaari. Yhteisiä retkiä on myös järjestetty mielenkiintoisiin kohteisiin. Kokouspaikka Helsinki.
 
Looshin historia
Looshi Phoenix on perustettu vuonna 1921 Helsingissä. Looshin tehtäväksi määriteltiin: Vapaamuurariperinteiden seuraaminen ja vapaamuurari-ihanteiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan. Looshin viralliseksi kieleksi tuli ruotsinkieli. Toinen maailmansota katkaisi looshin toiminnan 1941 yhdeksäksi vuodeksi. Toiminta alkoi jälleen huhtikuussa 1950, jolloin pidettiin valmistava kokous toiminnan elvyttämiseksi. Toimintaa päätettiin jatkaa ruotsinkielisenä, mutta uudella onnekkaammalla numerolla. Looshin vanha numero 746 muuttui numeroksi 1022. Looshin arkisto ja muu omaisuus siirtyi uudelle looshi Phoenixille. Vuoden 1960 alusta lähtien looshi on toiminut suomenkielisenä.