Looshin 1073 Libra logo

Looshi 1073

Libra

OR Turku

Looshi nro 1073 LIBRA on vuonna 1958 perustettu turkulainen vapaamuurarilooshi, joka vihkii jäsenikseen 18 vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia.
 
LIBRAssa pidämme tärkeänä
 
  • harmonista yhdessä työskentelyä toinen toistamme tukien
  • kokonaisvaltaista ja tasapainoista itsensä kehittämistä
  • eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittamista
  • avoimuutta
  • henkistä vapautta ja suvaitsevaisuutta
  • tasa-arvoa
  • hyväntekeväisyyden ja avuliaisuuden edistämistä jäsenten keskuudessa
  • vapaamuurariperinteen vaalimista
 
Tieto itsessään ei muuta ihmistä, vaan tarvitaan työkaluja ja niiden oikeaa käyttöä – itseen kohdistuvaa työtä.
 
Seremonialliset looshikokouksemme ovat kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Looshi kokoontuu Turun keskustassa sijaitsevassa huoneistossa. Varsinaisten kokousten lisäksi on opintokokouksia, harjoituksia ja kesäseminaari. Ajoittain tempaisemme talkoohengessä yhteisesti kokemamme tärkeän asian hyväksi.
 
Vapaamuurarius on henkilökohtainen valinta ja siksi siihen ei kutsuta vaan pyritään. Mikäli haluat tutustua toimintaamme syvällisemmin tai pyrkiä jäseneksi, ota yhteyttä sähköpostilla, ja me palaamme asiaan.