Vapaamuurarit – Ne hyvät veljet!

Vapaamuurari järjestöjä kutsutaan usein hyvä veli järjestöiksi. Hyvä veli järjestöksi kutsuminen on lähtökohtaisesti negatiivinen ilmaisu, sillä Hyvä Veli järjestön toimintaan mielletään usein kaikenlainen keskinäinen ja yhteiskunnallinen suhmurointi, josta järjestöön kuuluvat hyötyvät joko suoraan tai välillisesti.  Vapaamuurari järjestöön liitetty käsitys omaa etuaan tavoittelevasta suhmuroinnista on järjestöllemme –  Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille,  LE DROIT HUMAIN – […]