Looshin 1200 Homo Ludens logo

Looshi 1200

Homo Ludens

OR Helsinki

Gnothi seauton — tunne itsesi. Lause on hakattu muinaisen Kreikan, Delfoissa sijaitsevan Apollon — auringon jumalan — temppelin päätykolmioon. Itsensä tunteminen on avain ihmisenä kehittymiseen, elämänhallintaan ja viisauteen.

Itseensä tutustuminen on hyppy tuntemattomaan. Se vaatii järkeä, tunnetta ja intuitiivista kutsua — mutta se vaatii myös suurta rohkeutta.

Looshi 1200 Homo Ludens saattaa olla etsimäsi henkinen työyhteisö jos

  • haluat kohdata omia rajojasi yhdessä edistymisen ja itsetuntemuksen vaativalla tiellä
  • olet ehkä jo pitkäänkin toivonut, että löytäisit elämäntehtäväsi, jotta voisit täyttää paikkasi maailmassa
  • elämä on sinulle suuri henkinen mysteeri, jota haluat tutkia kokemuksellisuuden kautta
  • uskot että työ maailman hyväksi alkaa sinusta itsestäsi
  • olet valmis sitoutumaan säännölliseen henkiseen työhön
  • haluat herkistyä ainutkertaisille elämänkokemuksillesi, jotta arvomaailmasi ja eettinen elämänasenteesi syvenisivät
  • ihmisten erilaisuus on mielestäsi rikkaus ja uskot, että hyvinkin erilaiset ihmiset voivat työskennellä yhdessä itsetuntemuksensa lisäämiseksi kehittäen samalla itsessään entistä suurempaa suvaitsevaisuutta ja laajakatseisuutta
  • olet innostunut ratkomaan elämäsi kiperiä peruskysymyksiä ja oppimaan yhteistyötä ja avoimuutta
  • haluat muuttua tietoisemmaksi ihmiseksi vaikka et tietäisikään vielä miksi tai miten se tapahtuu

 

Homo Ludensin rituaalisena työmuotona on 1600-1700 luvuilta peritty Vanha ja hyväksytty Skottilainen Riitus ja sen Verulam-rituaali. Rituaalisissa kokouksissamme tutkimme elämän suuria mysteerejä kokemuksellisuuden kautta mutta myös keskustelun, syventävän kirjoittamisen, harjoitusten sekä seremoniallisten ja rituaalisten kokeilujen avulla.

Looshikokouksemme ovat säännöllisesti 9 kertaa vuodessa, syys-toukokuussa, aina kuukauden 4. lauantai. Kokousten lisäksi looshilla on myös seminaaritoimintaa.

Vapaamuurarius on tärkeä henkilökohtainen valinta. Jos tunnet yhteisömme kutsuvan sinua ja haluat tutustua toimintaamme lähemmin, ota rohkeasti yhteyttä!