LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

LN 1100 Rakentajat

Etsitkö vastausta kysymykseen Kuka minä olen?

Haluatko työskennellä oman sisäisen kehittymisesi kanssa?

Kaipaatko yhteisöä, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja henkiseen vapauteen?

Vapaamuurarius...

  • voi tehdä ymmärrettäväksi itsellesi asettamiasi elämän suuria kysymyksiä
  • on muodoltaan seremoniallista, ja sen sisältö ilmaistaan vertauskuvin
  • tarjoaa tuen tutkia vapaasti omaa itseään ja suhdettaan maailmaan
  • on erilaisuuden rikkautta
  • rakentaa ihmisen sisäistä maailmaa

Rakentajat

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN on naisten ja miesten muodostama vapaamuurarijärjestö.

Looshi Rakentajat on yksi vuonna 1924 perustetun Suomen Liiton työpajoista

Rakentajat on henkinen työyhteisö, jossa jokainen voi kehittyä omien taipumustensa ja ihanteidensa mukaisesti.

Looshikokouksemme ovat Helsingin keskustassa

  • 9 kertaa vuodessa syys-toukokuussa
  • yleensä kuukauden 2. lauantaina

Jäsenyys

Otamme jäseneksi 18 vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia.

Toivomme pyrkijältä avointa mieltä.

Vapaamuurarius on henkilökohtainen valinta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää: rakentajat@droithumain.fi tai Kalevi Inkinen p. 041 528 7297

Seuraavassa Peruskiviä-tekstissä on kuvattuna looshi Rakentajien yleisiä periaatteita ja ihanteita.

Peruskiviä.

Ihmisyyden rakentajan peruskivi

Looshin nimi on vertauskuvallinen. Me rakennamme omaa ihmisyyttämme. Ihmisyys perustuu ihmisten keskinäiseen luottamukseen, henkiseen vapauteen ja yksilön vastuuseen. Korkea yhteisön moraali ja yksilön etiikka ovat henkisen rakennuksen kulmakiviä.

Yksilön ja yhteisön yhteinen peruskivi

Toiminnassaan Looshi Rakentajat pyrkii ottamaan huomioon jokaisen jäsenensä yksilölliset ominaisuudet. Tällä tavoin me voimme saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen, joka palvelee niin yksilön kuin koko looshin edistymistä. Yhteistyö on enemmän kuin sen erillisten osien summa.

Vertauskuvallisuuden peruskivi

Vapaamuurarityö on muodoltaan seremoniaa ja sen sisältö on vertauskuvallinen. Vertauskuva on parhaimmillaan verrattavissa runouteen tai musiikkiin. Vertauskuva tai seremonia voi avata tien metafyysiseen henkiseen tilaan ja tehdä ymmärrettäväksi elämän suuret kysymykset, ne, jotka olemme itsellemme asettaneet. Looshi Rakentajat on työskentelyssään pyrkinyt avaamaan vertauskuvallisuuden verhoa tutkimalla mahdollisuuksia siirtää mielen rajoja seremonian keinoin.

Tasa-arvon peruskivi

Tasa-arvo kuuluu vertauskuvallisen rakennuksemme tukipylväisiin. Se lepää kulmakivellä, jonka luonto on itse asettanut omalle paikalleen. Tuon kulmakiven henkinen olemus tunnustaa koko luonnon tasa-arvon. Tämä ei koske pelkästään ihmisten välisiä suhteita, vaan kaiken elävän keskinäistä suhdetta. Ihminen on luonnon osana sen tasa-arvoinen jäsen, kuten kaikki muutkin luonnon osat. Ihmisen tehtävänä ei ole hallita luontoa, vaan itseään. Itsehallinnan kautta löytyy se harmonia, jonka avulla ihminen voi parhaiten edistää elämän tarkoitusta ja lähestyä sen ihanteita.

Keskeneräisyyden peruskivi

Me tunnustamme ja tunnemme oman keskeneräisyytemme ihmisyytemme rakentajina. Tämä ei ole puute vaan voimavara, joka on Rakentajat looshin jäsenten edistymisen tae. Meidän riveihimme ei kuulu täydellisiä ihmisiä.

Veljeyden ja luottamuksen peruskivi

Me tiedämme, että veljeydellä ja luottamuksella on suuri merkitys ihmissuhteitten rakentumiselle. Siksi nämä kaksi ihannetta on asetettu peruskivien joukkoon.

Looshit: