LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Toiminta

Suomen Liitto ry on perustettu Helsingissä 1920. Jäseniä on n. 170. Tunnuksemme on Vapaus, Tasa-arvoisuus ja Veljeys.

Rituaalimme ovat perinteikkäitä ja niiden kauneus ja syvyys avaavat kunniakkaita ihanteita, joita kukin voi tuntemuksiensa mukaan tavoitella. Säännöllinen läsnäolo on yksi työskentelymuodoistamme. Omat tavoitteet selkiytyvät ja viisauden saavuttaminen muuttaa niitä.

Nimitämme kolmea ensimmäistä astettamme Ammattikuntamuurariudeksi. Siinä toimii 14 työpajaa, joista 7 työskentelee Helsingissä, 2 Turussa, 1 Jyväskylässä, 1 Tampereella ja 1 Oulussa. Virossa on työpajat Tallinnassa ja Tartossa.

Looshit:
1