LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Jäsenyys

Tarjoaa:

 • henkilökohtaisen mahdollisuuden kehittyä ihmisyydessä turvallisessa ja luovassa yhteisössä
 • elinikäisen, aidon ja vilpittömän veljeyden piirin
 • viisautta ja ymmärrystä oman henkilökohtaisen elämänsä valintoihin
 • yhä syvenevää ymmärrystä ihmisenä olemisen tarkoituksesta ja nöyrää kamppailua itsensä löytämisessä
 • mahdollisuuden työskennellä uusien ihmisten kanssa ihmisyyden hyväksi
 • säännölliset kokoontumiset kerran kuukaudessa
 • kansainvälisen 62 maan jäsenliiton yhteisön jossa voi vierailla jäsenliittojen loosheissa.

Edellyttää:

 • säännöllistä osallistumista toimintaan
 • vaitiolovelvollisuutta sovituista yhteisistä asioista jotta ne säilyttävät vaikuttavuutensa
 • vilpittömyyttä ja rehellisyyttä suhteessa itseensä, yhteisöön ja yhteiskuntaan
 • kehittyvää halua ja innostusta oman elämänpolkunsa tutkimiseen
 • jäsenmaksujen maksamista
 • taloudellisen tilanteensa mukaista osallistumista avustustoimintaan

Jäseneksi hakeminen:

 • vapaamuurariksi ei kutsuta vaan siihen pyritään omasta aloitteesta
 • yhteydenotto tapahtuu johonkin työpajaamme tai sähköpostiosoitteen kautta
 • henkilökohtaisessa haastattelussa selvitetään molemminpuolista näkemystä ja sopivuutta yhteiselle työmaalle
 • hakijalta edellytetään henkilökohtaista suhdetta jumaluuteen
 • jäsenyys edellyttää täysi-ikäisyyttä ja normaalia terveyttä
Looshit: