LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Vapaamuurarius

Vapaamuurariuden lyhyt oppimäärä

Vapaamuurarius perustuu keskiaikaisten kivenhakkaajien ja katedraalinrakentajien ammattikuntaan. Nykyaikainen vapaamuurarius syntyi Skotlannissa ja Englannissa 1600-1700-luvuilla. Merkkipaaluna kehityksessä pidetään ensimmäisen suurlooshin perustamista Lontoossa vuonna 1717. Vapaamuurariliike on haarautunut moniksi itsenäisiksi järjestöiksi. Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille »Le Droit Humain» perustettiin Pariisissa vuonna 1893. Se toimii nykyään 70 maassa.

Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1920, jolloin ensimmäiset suomalaiset looshit perustettiin. Suomenkielisiä loosheja on nykyään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Helsingissä toimii myös ruotsinkielinen ja Tallinnassa sekä Tarttossa vironkielinen looshi.

Suomen liitossa on käytössä Vanha ja Hyväksytty Skottilainen Riitus (Ancient & Accepted Scottish Rite) ja joitakin asteita Yorkin riituksesta.

Looshit harjoittavat resurssiensa mukaan hyväntekeväisyyttä.

Ihmisyyteen kouluttautumisen yhteisö

Vapaamuurarit katsovat edustavansa nykymaailmassa vanhan mysteerikoulun perinnettä. Harjaannuttamalla itseään taipumustensa mukaisesti ihminen oppii syvemmin tuntemaan itseään ja elämää. Nämä tuntemiskokemukset ovat henkilökohtaisia tapahtumia ja ne voivat merkitä syvällistä elämän oivaltamista ja tajuamista. Ne ovat mysteerejä siksi, että jokainen voi edetä niihin vain oman harjaantumisensa kautta. Vapaamuurariudessa ei ole dogmeja – rituaalin suhteen vallitsee täysi tulkinnan vapaus.

Kokonaisvaltaista ihmiskehitystä tavoitteleva vapaamuurarius soveltuu sellaisille elämänarvoista syvästi kiinnostuneille ihmisille, joille vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat tärkeitä. Vapaamuurarilooshi on jäsenilleen mahdollisuus hahmottaa omia elämänkokemuksiaan ja keskustella elämän tiestä. Etsivä ihminen saa tukea muurariudesta, joka arvostaa perinteisiä hyveitä. Päämääränään vapaamuurarit pitävät viisaaksi kasvamista. Nykyaikainen vapaamuurarilooshi on ammattikuntarakenteinen yksilöiden keskinäisyyteen perustuva rohkeaan ihmisyyteen kouluttautumisen yhteisö.

Looshit: