LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö
Miehille ja Naisille
LE DROIT HUMAIN
Suomen Liitto

Yhteisö

Olemme ihmeellinen yhteisö, jossa kaikki haluavat kehittyä itsensä tuntemisessa. Vapaamuurarit ovat henkisen tien kulkijoita ja itsekasvatuksen harjoittajia. Yksi suurista päämääristämme on palvella ja työskennellä ihmisyyden hyväksi.

Toimintamme perustuu selkeille periaatteille ja toimintatavoille. Looshityöskentelymme tarjoaa hyvät mahdollisuudet ihmisenä kehittymisessä, itsetuntemuksessa ja omien vahvuuksiemme hyödyntämisessä kaikkien parhaaksi. Olemme myös mysteerikoulu, jossa opiskelu jatkuu alati syventyen koko ihmisen eliniän.

Yhteisömme muodostuu 10-30 hengen työpajoista eli loosheista. Työpajat eivät tarjoa mitään valmista tietoa eivätkä selityksiä. Ne ovat henkisiä yhteisöjä, joissa jokainen kehittää ihmisyyden osaamistaan luonteensa, taipumustensa ja ihanteittensa mukaisesti. Totuuden katsotaan olevan jokaisessa itsessään ja jokaisen on löydettävä se omalla työllään. Tarjoamme veljellisen yhteisön jossa tuemme toistemme matkaa.

Looshit: